Nové svitanie

Na začiatku 2. vatikánskeho koncilu sa Ján XXIII modlil:

"Obnov svoje zázraky v tomto našom dni akoby novými Turícami.
Otče, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám
(1) nový pohľad na tvoju slávu, (2) novú skúsenosť tvojej moci, (3) novú oddanosť tvojmu slovu,
(4) nové posvätenie tvojej službe, aby tvoja láska mohla medzi nami rásť a tvoje kráľovstvo prísť".