Nové svitanie

Pozrite si rozpis odporúčaných príspevkov na konferenciu a cien jedál.

Registrujte sa, aby ste si zaistili účasť na konferencií.
V prípade naplnenia kapacity nebude registrácia na mieste možná.

Nakoľko do konferencie zostáva už len krátky čas, nie je už možné objednať si stravu, či registrovať sa do detského alebo mládežníckeho programu.

Kontaktná osoba:

V kempe bude aj príves so sprchovacími kabínkami!

Dobrovoľný príspevok na konferenciu je vypočítaný tak, aby pokryl aspoň väčšinu nákladov na konferenciu, preto sa potešíme, ak sa rozhodnete prispieť aj viac. Možno práve vďaka vám sa bude môcť zúčastniť konferencie niekto, kto by si ju inak nemohol dovoliť.

Vypočítaný dobrovoľný príspevok vás prosíme zaplatiť v hotovosti pri registrácii na mieste konferencie. Ďakujeme.

Na začiatku 2. vatikánskeho koncilu sa Ján XXIII modlil:

"Obnov svoje zázraky v tomto našom dni akoby novými Turícami.
Otče, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám
(1) nový pohľad na tvoju slávu, (2) novú skúsenosť tvojej moci, (3) novú oddanosť tvojmu slovu,
(4) nové posvätenie tvojej službe, aby tvoja láska mohla medzi nami rásť a tvoje kráľovstvo prísť".