Nové svitanie

Pozrite si rozpis odporúčaných príspevkov na konferenciu a cien jedál.

Nakoľko počet účastníkov bude tento rok obmedzený, registrácia vopred je povinná.
Registrovať sa dá zatiaľ len na celé trvanie konferencie, od soboty do stredy.

Kontaktná osoba:

V kempe bude aj príves so sprchovacími kabínkami!

Pozrite si Jedálny lístok

Pripomienky alebo otázky ku strave píšte na gastro@novesvitanie.sk

Dobrovoľný príspevok na konferenciu je vypočítaný tak, aby pokryl aspoň väčšinu nákladov na konferenciu, preto sa potešíme, ak sa rozhodnete prispieť aj viac. Možno práve vďaka vám sa bude môcť zúčastniť konferencie niekto, kto by si ju inak nemohol dovoliť.

Pre dokončenie registrácie bude potrebné potvrdiť váš záujem zaplatením zálohy. Výška zálohy je určená vašimi nákladmi na objednanú stravu. Ak nemáte zahlásenú stravu, výška zálohy je stanovená ako 10€ za každého účastníka nad 12 rokov. Vypočítaná výška zálohy vám príde v potvrdzujúcom emaili. Ak by ste chceli uhradiť celú sumu naraz, možete tak spokojne urobiť, registrácia na mieste bude pre Vás jednoduchšia. V prípade, že by ste mali problém so zaplatením zálohy vopred, napíšte to, prosím, do poznámky k registrácii. Ďalšie informácie vám pošleme e-mailom.

Na začiatku 2. vatikánskeho koncilu sa Ján XXIII modlil:

"Obnov svoje zázraky v tomto našom dni akoby novými Turícami.
Otče, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám
(1) nový pohľad na tvoju slávu, (2) novú skúsenosť tvojej moci, (3) novú oddanosť tvojmu slovu,
(4) nové posvätenie tvojej službe, aby tvoja láska mohla medzi nami rásť a tvoje kráľovstvo prísť".